5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Müşavirlik Ve Danışmanlık Hizmetleri

  • Ankara Kuzey Kent Girişi Karacaören  Mevkii 250 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi
  • Kuzey Ankara Kent Girişi 18.Bölge 124 Adet Konut, 1 Adet Cami- Kuzey Ankara Kent Girişi 341 Adet Villa İnşaatları İle Bunlara Bağlı Altyapı   Ve Çevre Düzenleme  İşlerinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi
  • Kuzey Ankara Kent Girişi Villalar 584 Adet Konut, 3 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1' Er Adet Anaokulu Ve Camii İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi
  • Kuzey Ankara Kent Girişi 7,9,14 Ve 15. Etaplara Ait 1096 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Ortaöğretim Okulu, 1 Adet Cami İnşaatları Ve Bunlara Bağlı Adaiçi, Genel Altyapı İle Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi
  • Kuzey Ankara Kent Girişi 1764 Adet Konut, 2 Adet 32 Derslikli Lise, 1'Er Adet 24 Derslikli Lise, Anaokulu, Kreş, Pansiyon, Spor Salonu, Konferans Salonu Ve 2 Adet Ünite Merkezi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi
  • Kuzey Ankara Kent Girişi 1994 Adet Konut,1 Er Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Anaokulu İle Adaiçi, Genel Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnş. İşleri İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi
  • Kuzey Ankara Kent Girişi 2287 Adet Konut,2 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 4 Adet Ticaret Merkezi, Adaiçi Altyapı İle Çevre Düzenleme İnş. İşleri, İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi
  • Kuzey Ankara Kent Girişi 10,11,12 Ve 16. Etaplara Ait 2479 Adet Konut, 3 Adet Ticaret Merkezi, 2 Adet İlköğretim Okulu, 1 Adet Orta Öğretim Okulu, 3 Adet Cami İnşaatları Ve Bunlara Bağlı Adaiçi, Genel Altyapı İle Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi

 

5104 SAYILI KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İŞİN ADI İLERLEME YÜZDESİ
ANKARA KUZEY KENT GİRİŞİ KARACAÖREN MEVKİİ 250 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİNİN İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 18%
KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ VİLLALAR 584 ADET KONUT, 3 ADET 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU, 1' ER ADET ANAOKULU VE CAMİİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞLERİNİN İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 42,53%
UZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 18.BÖLGE 124 ADET KONUT, 1 ADET CAMİ- KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 341 ADET VİLLA İNŞAATLARI İLE BUNLARA BAĞLI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİNİN İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 69,03%
KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 10,11,12 ve 16. ETAPLARA AİT 2479 ADET KONUT, 3 ADET TİCARET MERKEZİ, 2 ADET İLKÖĞRETİM OKULU, 1 ADET ORTA ÖĞRETİM OKULU, 3 ADET CAMİ İNŞAATLARI ve BUNLARA BAĞLI ADAİÇİ, GENEL ALTYAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞLERİNİN İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASIN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 87,83%
KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 7,9,14 VE 15. ETAPLARA AİT 1096 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ, 1 ADET ORTAÖĞRETİM OKULU, 1 ADET CAMİ İNŞAATLARI VE BUNLARA BAĞLI ADAİÇİ, GENEL ALTYAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞLERİNİN İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 88,38%
KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 1764 ADET KONUT, 2 ADET 32 DERSLİKLİ LİSE, 1'ER ADET 24 DERSLİKLİ LİSE, ANAOKULU, KREŞ, PANSİYON, SPOR SALONU, KONFERANS SALONU VE 2 ADET ÜNİTE MERKEZİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞLERİNİN İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 21,28%
KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 1994 ADET KONUT,1 ER ADET 24 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU, ANAOKULU İLE ADAİÇİ, GENEL ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞ. İŞLERİ İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 95,25%
KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 2287 ADET KONUT,2 ADET 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU, 4 ADET TİCARET MERKEZİ, ADAİÇİ ALTYAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞ. İŞLERİ, İNŞAAT AŞAMASI VE İNŞAAT SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ 91,96%