Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Devam Eden İş Ve İşlemlerin Müşavirlik Hizmetleri

  • Hıdırlıktepe-Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı Sınırında Kalan; Atıfbey, İsmetpaşa Bölgesindeki Hak sahiplerinin Tespiti ve Proje Sınırındaki Tüm Hak Sahiplerinin Bilgilendirilmesi, Sözleşmeye Esas Belgelerin ve Sözleşmelerin Hazırlanması Hizmetleri Hizmet Alım İşi
  • 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Ala İlan Edilen Ve Rızai Uzlaşma İşlemleri Devam Eden Kentsel Dönüşüm Projeleri İçerisinde, Hak Sahibi Vatandaşlarımızın Bilgilendirilmesi, Sözleşmeye Esas Evrak Ve Dosyaların Hazırlanması, Rızai Sözleşme İmzalamak İsteyen Hak Sahiplerinin Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalatılması, Hak Sahipleri İler Yapılan İşlemlerin Koordinasyonu, Tapu Devir İşlemlerinin Yürütülmesi Hizmet Alım İşi 
  • ‘Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Devam eden İş ve İşlemlerin (Haksahibi Vatandaşlarımızın Bilgilendirilmesi, Sözleşmeye Esas Evrak ve Dosyaların Hazırlanması, Rızai Sözleşme İmzalamak İsteyen Hak Sahiplerinin Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İmzalatılması, Hak Sahipleri ile Yapılan İşlemlerin Koordinasyonu, Tapu Devir İşlemleri) Hizmet Alım İşi

 

HIDRILIKTEPE-ATIFBEY-İSMETPAŞA KENTSEK DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DEVAM EDEN İŞ VE İŞLERMLERİN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
İŞİN ADI İLERLEME YÜZDESİ
Hıdırlıktepe-Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı Sınırında Kalan; Atıfbey, İsmetpaşa Bölgesindeki Hak sahiplerinin Tespiti ve Proje Sınırındaki Tüm Hak Sahiplerinin Bilgilendirilmesi, Sözleşmeye Esas Belgelerin ve Sözleşmelerin Hazırlanması Hizmetleri Hizmet Alım İşi 100%
6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alanlan Edilen Ve Rızai Uzlaşma İşlemleri Devam Eden Kentsel Dönüşüm Projeleri İçerisinde, Hak Sahibi Vatandaşlarımızın Bilgilendirilmesi, Sözleşmeye Esas Evrak Ve Dosyaların Hazırlanması, Rızai Sözleşme İmzalamak İsteyen Hak Sahiplerinin Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalatılması, Hak Sahipleri İler Yapılan İşlemlerin Koordinasyonu, Tapu Devir İşlemlerinin Yürütülmesi Hizmet Alım İşi 99,75%
Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Devam eden İş ve İşlemlerin (Haksahibi Vatandaşlarımızın Bilgilendirilmesi, Sözleşmeye Esas Evrak ve Dosyaların Hazırlanması, Rızai Sözleşme İmzalamak İsteyen Hak Sahiplerinin Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İmzalatılması, Hak Sahipleri ile Yapılan İşlemlerin Koordinasyonu, Tapu Devir İşlemleri) Hizmet Alım İşi 34,22%