Konut Teslim İşlemleri

KONUT TESLİM İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki hak sahibi konutlarının teslim işlemleri 28 Kasım 2014 tarihi itibari ile başlatılmıştır. Konut teslim işlemi başlangıç tarihleri www.tobas.com.tr den ilan edilmiş ve hak sahiplerinin mernis te kayıtlı adreslerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından konut teslim işlemlerinin başlatıldığı tebliğ edilmiştir.

Konut teslim işlemlerinin başlangıç tarihi ile ikamete ve oturuma açılan konut etabında site yönetimi giderleri tahsilatı başlatılır. Ödemenin geciktirildiği her ay için %5 oranında gecikme faizi uygulanır. (Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre aylık %5 ( yıllık %60 ) gecikme tazminatı, temerrüt faizi, vergi ve diğer tüm yükümlülüklere ilişkin tüm gecikme zammı, faiz vs’ den ikamete ve oturuma açılması ile beraber hak sahibi sorumludur) İkamete ve oturuma açılan etapta yapılmakta olan kira ve lojman yardımları sonlandırılır.

Konut teslim işlemlerinin başlangıç tarihi ile beraber ikamete ve oturuma açılamayan etaplarda ise, etap ikamete ve oturuma açılıncaya kadar site yönetimi giderleri tahsil edilmez, gecikme faizi uygulanmaz, yapılan kira ve lojman yardımları da sonlandırılmaz.

Bu sebeple; her hak sahibinin konutunu ilan edilen süreden itibaren en kısa sürede teslim alması ve konutunun bulunduğu etabın ikamete ve oturuma açılma durumunu takip etmesi gerekmektedir.

Kuzey Ankara Projesi kapsamında hak sahiplerine;

80 m2 (3+1)

100 m2 (4+1) ve

120 m2 (4+1) konutlar dağıtılmıştır.

Her konut sahibi konut teslimi aşamasında konutuna ait KDV’yi, Site Yönetimi Ortak Gider Avansını Ödeyip, Konutun DASK’ ını yaptırdıktan sonra konutunu teslim alabilmektedir. Bu işlem sadece Halkbankası Merkez Şube de yapılmaktadır. Konut Teslim işlemi Halkbankası Merkez Şube nezdindeki işlemden sonra her konut etabında açılan konut teslim bürolarından yapılmaktadır. Her etap için açılan konut teslim bürosu “ Konut Teslim Tarihleri ve Diğer Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

Halkbankası Merkez Şube Anafartalar Cd. No: 39 Ulus/ Ankara – (0312) 509 83 05 – 509 83 18

2014 yılı KDV, Site Yönetimi Ortak Gider Avansı ve DASK Giderleri

Konut M2

KDV

DASK

SİTE YÖNETİMİ ORTAK GİDER AVANSI

TOPLAM

80 m2

950.00 TL

54.00 TL

800 TL İLE 1200 TL ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR

1.720 TL İLE – 2.310 TL ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR

100 m2

1.300.00 TL

62.00 TL

800 TL İLE 1200 TL ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR.

2.100 TL İLE – 2.800 TL ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR

120 m2

1.450.00 TL

75.00 TL

800 TL İLE 1400 TL ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR

2.200 TL İLE – 2.900 TL ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR

 

Yaklaşık tutarlar olup her etap için net tutarlar, “Konut teslim tarihleri ve diğer bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

*KDV: Bir malın teslimi ile birlikte KDV doğar. Her konut için 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli olan KDV oranı üzerinden, Katma Değer Vergisi ödenmesi gereklidir.

*DASK: Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 2.Maddesine göre 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

*SİTE YÖNETİMİ ORTAK GİDER AVANSI: Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi gereğince konut alıcılarının ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanım hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. İskândan kaynaklanan yönetim hizmetlerinin kaliteli ve sürekli bir şekilde görülebilmesi için Ortak Gider Avans bedellerinin ilgili bankaya vaktinde yatırılması önem arz etmektedir. Teslimi yapılmakta olan konut bölgelerinde TOKİ tarafından Geçici Site Yönetimi atanmıştır. Ortak kullanım alanlarının aboneliğini yaptırma ve site düzenini kurma görevi Geçici Site Yönetimine verilmiştir. Ortak kullanım alanları aboneliği yapılmadan, siz hak sahiplerinin konut bölgelerine taşınması, konut aboneliklerini yaptırabilmesi mümkün değildir.

Bu sebeple TOKİ tarafından atanan Geçici Site Yönetimi, onaylı bütçe doğrultusunda her konut tipi ve konut m2’leri için ortak kullanım alanları avans tutarları ve site yönetimi aidat tutarları belirlemiştir.”

Konutunuzun Tapu Belgesini Alabilmeniz İçin; Konutunuzu teslim almış olmanız ve tapu işleminizin yapılacağı gün itibari ile Site Yönetimine herhangi bir borcunuzun olmaması gerekmektedir.

Konut Teslimi Esnasında İstenilen Belgeler:

1- KDV, DASK ve Site Yönetimi Ortak Gider Avansının ödendiğini gösteren makbuz,

- 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli olan KDV oranı üzerinden, Katma Değer Vergisi ödenmesi gerekli olduğundan, kurada adınıza çıkmış olan konutun, KDV Ödemesi siz haksahibi tarafından yapılacaktır

- KDV ve DASK ve Site Yönetimi Ortak Gider Avansı Ödemeleri, Halkbankası’nın Ulus/Anafartalar No:39 daki Merkez Şubesi’nde tahsil edilmektedir.

Bankaya giderken yanınızda bulunması gereken Belgeler

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve 3 Adet Fotokopisi,

  • KDV ve DASK ödemesi Haksahibinin bizzat kendisi tarafından, kendisinin bankaya gidemeyeceği durumlarda kendisinin görevlendirdiği bir kişi tarafındanda yapılabilinir. Aynı konut etabında birden fazla konutu olan haksahipleri, Bankaya gittiğinde teslime hazır olan diğer konutlarının da KDV ve DASK ve Site Yönetimi Ortak Gider Avansı ödemesini yapabilir.

  1. Nüfus Cüzdanının Aslı ve 3 Adet Fotokopisi.

Haksahibinin bizzat kendisinin konutunu teslim almaya gelemeyeceği durumlarda noterden vekil tayin ettiği kişi konutu teslim alabilir. Haksahibinin vefatı durumunda veraset ilamında adı geçenlerin tamamı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Veraset İlamı ile konutu teslim almaya gelebilir veya varislerin noterden vekil tayin ettiği kişi bu işlemi yapabilir.

Vekâletnamede bulunması gereken unsurlar ve Vekâletname sahibinden istenen belgeler;

  • Genel Vekâletname ya da Ahzu kabza niteliğinde olabilir.

  • TOKİ Konutu ibaresi ve konutu teslim almaya ibaresi olabilir,

  • Vekâletnamenin son sayfasında vekâlet verenin T.C. numaralı tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi mutlaka bulunmalıdır.

  • Vekâletname sahibinin Nüfus Cüzdanının Aslı ve 3 adet Fotokopisi gerekmektedir.

  • Vekâletnamenin aslı ve 3 adet fotokopisi gerekmektedir.

Sözleşme sahibi ya da konut sahibi vefat etmiş ise Yukarıda istenilen belgelere ek olarak:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılmış sözleşmenin fotokopisi, Veraset İlamının fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı ve varislerin nüfus cüzdanı fotokopileri gerekmektedir. Teslim işlemi esnasında Veraset ilamında adı geçen herkesin imzası alınmaktadır. Gelemeyecek varis yada varisler yerine noterden vekâletname ile vekil tayin edilen kişi imza atabilir.

Konut Sahipliliği iştiraki ya da ortaklı ise Yukarıda istenilen belgelere ek olarak: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılmış sözleşmenin fotokopisi ile her bir iştirakçi ya da ortağın nüfus cüzdanının 3’er adet fotokopisi gerekmektedir. İştirakçi ve ortaklı konut sahipliliğinde her bir iştirakçi ya da ortağın imzası alınmaktadır. Gelemeyecek iştirakçi ya da ortak yerine noterden vekâletname ile vekil tayin edilen kişi imza atabilir.

NOT: Konut Teslimi ve Tapu İşlemleri için aynı kişi vekil tayin edilecek ise, Tapu İşlemleri için ne şekilde bir vekâletname düzenlenmesi gerektiği hakkında, Keçiören Tapu Müdürlüğünde ya da Altındağ Tapu Müdürlüğünde görev yapmakta olan TOKİ-TOBAŞ Tapu Yetkililerinden bilgi alınabilinir.

Keçiören Tapudaki TOKİ-TOBAŞ Tapu Yetkilisi Mustafa TEKE

Altındağ Tapudaki TOKİ-TOBAŞ Tapu Yetkilisi Ayhan PEKŞEN