Kuruluş, Amaç, Hedef

5104 sayılı “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” kapsamında; Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, projedeki müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi, Proje kapsamında görev yapan kurumlar arası koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması amacı ile kurulmuştur.