İşyeri Teslim İşlemleri

TİCARET MERKEZLERİ İŞYERİ/DÜKKÂN

TESLİM İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki işyerlerinin teslim işlemleri 28 Kasım 2014 tarihi itibari ile başlatılmıştır.

İşyeri/Dükkân Teslim tarihleri; “ İşyeri Teslim Tarihleri ve Diğer Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

Her işyeri sahibi işyerine ait KDV’yi ( satış bedeli olarak görünen bedel üzerinden %18’dir) ödedikten ve işyeri Poliçesini yaptırdıktan sonra işyerini teslim alabilmektedir. Bu işlem sadece Halkbankası Merkez Şube de yapılmaktadır.

Halkbankası Merkez Şube Anafartalar Cd. No: 39 Ulus/ Ankara – (0312) 509 83 05 – 509 83 18

*KDV: Bir malın teslimi ile birlikte KDV doğar. Her işyeri için 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli olan KDV oranı üzerinden (İşyeri/Dükkân için %18), Katma Değer Vergisi ödenmesi gereklidir.

İşyerinizin Tapu Belgesini Alabilmeniz İçin; İşyerinizi teslim almış olmanız ve tapu işleminizin yapılacağı gün itibari ile Ticaret Merkezi Yönetimine herhangi bir borcunuzun olmaması gerekmektedir.

İşyeri/Dükkan Teslimi Esnasında İstenilen Belgeler:

  1. KDV’nin ödendiğini gösteren makbuz ve İşyeri Poliçesi

Bankaya giderken yanınızda bulunması gereken Belgeler

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve 3 Adet Fotokopisi,

- KDV ve İşyeri Poliçesi işlemleri İşyeri/Dükkan sahibi tarafından, kendisinin bankaya gidemeyeceği durumlarda kendisinin görevlendirdiği bir kişi tarafındanda yapılabilinir.

  1. Nüfus Cüzdanının Aslı ve 3 Adet Fotokopisi.

İşyeri/Dükkan sahibinin kendisinin teslim almaya gelemeyeceği durumlarda noterden vekil tayin ettiği kişi işyeri/dükkanı teslim alabilir. Haksahibinin vefatı durumunda veraset ilamında adı geçenlerin tamamı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Veraset İlamı ile işyerini teslim almaya gelebilir veya varislerin noterden vekil tayin ettiği kişi bu işlemi yapabilir.

Vekâletnamede bulunması gereken unsurlar ve Vekâletname sahibinden istenen belgeler;

  • Genel Vekâletname ya da Ahzu kabza niteliğinde olabilir.

  • TOKİ İşyeri/Dükkan ibaresi ve İşyeri/dükkan teslim almaya ibaresi olabilir,

  • Vekâletnamenin son sayfasında vekâlet verenin T.C. numaralı tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi mutlaka bulunmalıdır.

  • Vekâletname sahibinin Nüfus Cüzdanının Aslı ve 3 adet Fotokopisi gerekmektedir.

  • Vekâletnamenin aslı ve 3 adet fotokopisi gerekmektedir.

İşyeri sahibi vefat etmiş ise Yukarıda istenilen belgelere ek olarak:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılmış sözleşmenin fotokopisi, Veraset İlamının fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı ve varislerin nüfus cüzdanı fotokopileri gerekmektedir. Teslim işlemi esnasında Veraset ilamında adı geçen herkesin imzası alınmaktadır. Gelemeyecek varis yada varisler yerine noterden vekâletname ile vekil tayin edilen kişi imza atabilir.

İşyeri Sahipliliği iştiraki ya da ortaklı ise Yukarıda istenilen belgelere ek olarak: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılmış sözleşmenin fotokopisi ile her bir iştirakçi ya da ortağın nüfus cüzdanının 3’er adet fotokopisi gerekmektedir. İştirakçi ve ortaklı konut sahipliliğinde her bir iştirakçi ya da ortağın imzası alınmaktadır. Gelemeyecek iştirakçi ya da ortak yerine noterden vekâletname ile vekil tayin edilen kişi imza atabilir.